fbpx

Adaptive Organization

De wereld om ons heen verandert…snel…steeds sneller. De tijd die je als organisatie hebt om een nieuw product of dienst op de markt te brengen, voordat je links en rechts ingehaald bent, wordt steeds korter. Voorheen onaantastbaar lijkende bedrijven kukelen steeds sneller uit de Fortune 500 lijst. Een ander soort organisatie is nodig. Klassieke organisatie- en managementprincipes zijn aan slijtage onderhevig.

Het op een na grootste risico voor hedendaagse organisaties is om haar relevantie te verliezen. Het allergrootste risico is dat je dat te laat door hebt.

Gedreven door Purpose & Waardes

Purpose & Waarden vormen de kern van de Adaptive Organization. En met reden:

 • Een sterke Purpose geeft organisatieleden de kans zich daadwerkelijk te committeren aan de doelen van de organisatie. Het is duidelijk voor iedereen waar ze aan bijdragen. Onderzoek wijst uit dat organisaties met gecommitteerde werknemers beter presteren, niet in de laatste plaats doordat ze beter talent weten aan te trekken.
 • Een sterke purpose is ook de lijm in een organisatie waarin decentralisatie van besluitvorming en empowerment centraal staat.
 • Ten slotte geeft de purpose richting aan de adaptieve strategie: nieuwe kansen worden zowel mogelijk gemaakt als begrensd door een treffend geformuleerde purpose.

Waar purpose een lange termijn focus heeft, zijn waarden de guiding stars van de dagelijkse besluitvorming. De kernwaarden geven aan aan hoe we ons purpose gaan bereiken.

Op koers met een Adaptive Strategy

Een adaptieve strategie staat aan de basis van het vermogen van adaptieve organisaties zichzelf continue opnieuw uit te vinden, teneinde relevant te blijven. Geen jaarlijkse strategieprocessen gebaseerd op yesterday’s weather en bedacht door een happy few c-levels:

 • Strategie wordt uitgevoerd terwijl het wordt bedacht,
 • en iedereen is betrokken.
 • Strategie wordt gevoed en geïnspireerd door de purpose,
 • waarbij een continue flow van potentiele initiatieven leidt tot nieuwe Value Propositions.
 • De portfolio van Value Propositions groeit en krimt voordurend.

Value Propositions. Ze zijn het resultaat van het adaptieve strategieproces en worden uitgevoerd door autonome eenheden.

Uitgevoerd door autonome Value Circles

De kern van de Adaptive Organization zijn autonome eenheden die we Value Circles noemen:

 • Elke Value Circle beheert een combinatie van Value Proposition en klantgroep, en is voortdurend bezig om de stretch te verkleinen tussen de producten en diensten die aangeboden worden en de jobs, pains, en gains van de klantgroep.
 • Ondernemerschap en zelforganisatie worden in hoge mate gewaardeerd: De Value Circle bepaalt zelf haar werkwijze.
 • Een Value Circle is zelfstandig: Alle benodigde expertise is aan boord.
 • Een netwerkorganisatie van Value Circles doorbreekt de traditionele verticale silo organisatie.

Geleid door modern leiderschap

De reis naar een Adaptive Organization vraagt in het bijzonder veel van de leiders:

 • Van rechtstreeks aansturen naar het stellen van doelen.
 • Van controle uitoefenen naar vertrouwen geven.
 • Van hiërarchische manager naar een coach.
 • Van absorberen van informatie naar creatie van totale transparantie

Als leider creëer je de omgeving waarin de purpose en waarden van de organisatie helder zijn en beleefd worden; waar mensen hun persoonlijke doelen aan die van de organisatie kunnen koppelen; waar mensen en teams zelforganiserend kunnen zijn. Alles om ervoor te zorgen dat er snel en adequaat gehandeld kan worden door de mensen met de kennis en informatie.