Teamdag februari: Leading Change

Als je LinkedIn opent, dan kan het haast niet anders dan dat je binnen een paar tellen een post of artikel over nieuw leiderschap vindt. Medewerkers en organisaties hebben andere verwachtingen van hun managers en leidinggevenden en zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe leiderschapsrollen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld Service Delivery Manager, Release Train Engineer en Chief Product Owner. Bovendien speelt “persoonlijk leiderschap” een steeds grotere rol in de ontwikkeling van mensen in alle lagen van de organisatie.

Op basis van onze bestaande trainingen en onze ervaringen met deze nieuwe trends rondom leiderschap en hoe organisaties zich op dit moment ontwikkelen, hebben wij Leading Change ontwikkeld. Leading Change is een programma die zich niet alleen richt op de theoretische kant van nieuw leiderschap, maar ook op de praktijk. Wat wordt van leiders verwacht in de veranderende realiteit binnen organisaties?

Tijdens onze teamdag hebben we de training en bijhorende coachingtrajecten afgerond. Binnenkort lanceren we de nieuwe training, maar schroom niet om al contact op te nemen als je interesse hebt!

verandermanagement stappenplan

Incompany Scrum Master training: 5 voordelen

Wil je dat jouw medewerkers een Scrum Master training volgen? Een uitstekend idee. Trivorto biedt de beste trainingen op het gebied van Scrum en Agile. Waarom dat zo is en wat je medewerkers leren tijdens onze trainingen, ontdek je in dit artikel.

Lees ook: Verandermanagement stappenplan + casus uit de praktijk

5 voordelen van onze Scrum Master training voor bedrijven

Tijdens onze incompany leiderschapstrainingen leren medewerkers belangrijke en onmisbare vaardigheden. Je medewerkers ontwikkelen zich op verschillende manieren, wat ten gunste komt voor de gehele organisatie. Wat de voordelen van onze Scrum Master trainingen precies zijn, vertellen we je nu.

1. Medewerkers versterken hun communicatieve vaardigheden

Goede communicatieve vaardigheden zijn onmisbaar; heldere communicatie is essentieel in elk beroep en elke organisatie.

Na onze training zijn jouw medewerkers in staat om effectief met verschillende belanghebbenden te communiceren. Denk hierbij aan leidinggevenden en management, teamleden, Scrum Masters, Product Owners, verandermanagers, stakeholders, collega’s en klanten.

Een Scrum Master moet de juiste vragen kunnen stellen om pijnpunten op te sporen en problemen op te lossen. Communicatie gaat dus niet alleen om spreken, maar ook om luisteren.

Bij Scrum streven we vijf kernwaarden na:

 • Focus: elk teamlid richt zich op de Sprint en de gezamenlijke doelen.
 • Respect: we behandelen elkaar met respect en weten dat elk teamlid capabel en autonoom is.
 • Openheid: we zijn open over het werk, pijnpunten en uitdagingen.
 • Inzet: iedereen zet zich in om de gezamenlijke doelen te behalen.
 • Moed: we hebben de moed om juiste keuzes te maken en problemen op te lossen.

Communicatieve vaardigheden worden vooral getest tijdens conflicten. Deze zijn onvermijdelijk. Met onze trainingen leren jouw medewerkers dit soort problemen snel en effectief op te lossen.

2. Meer authentiek leiderschap binnen de organisatie

Leiderschapsvaardigheden, en dan met name authentiek leiderschap, zijn minstens zo belangrijk als sterke communicatieve vaardigheden.

Wat bedoelen wij met authentiek leiderschap? Dat mensen de ruimte hebben om zichzelf te zijn en hun waarden goed kunnen communiceren. Dat ze zich kwetsbaar durven op te stellen en tegelijkertijd anderen weten te inspireren.

Hiervoor is empathie nodig, moed en wendbaarheid. Een authentieke leider durft zich open op te stellen, maar brengt een duidelijke visie en missie naar buiten.

verandermanagement stappenplan

3. Sterke Scrum en Agile vaardigheden

Een Scrum Master certificering onderscheidt iemand van een gewone projectmanager of teamleider. Tijdens onze training leren we jouw medewerkers alles over Scrum en Agile.

Ze leren hoe ze teams kunnen helpen om de richtlijnen van het Scrum framework te volgen.
Ze leren de terminologie en de concepten (Product Backlog, Code Quality, Testing, User Stories, Acceptatiecriteria, Sprint Planning, etc.).
En ze ontwikkelen een Agile mindset voor het oplossen van problemen.

Medewerkers die bekend zijn met het Scrum-framework kunnen effectiever samenwerken. Dit leidt onvermijdelijk tot een verbeterde efficiëntie en productiviteit voor de gehele organisatie.

4. Organisatorische vaardigheden

Scrum Masters spelen een belangrijke rol in de samenwerking met andere teams, afdelingen, management en het oplossen van knelpunten in de bredere organisatie. Voor het succes van hun eigen Scrum team(s) zijn goede planning en structuur onontbeerlijk.

Tijdens onze trainingen ontwikkelen ze krachtige organisatorische vaardigheden, zodat ze hun team op het juiste spoor kunnen houden.

Dit gaat niet alleen om projectmanagement, maar ook om het ‘managen’ van hun teamleden. Het gaat erom dat zij de kwaliteiten en het werkgeluk bij hun teamleden omhoog kunnen halen. Zo helpen ze heel het team (en de organisatie) beter te presteren.

5. Technische kennis

Scrum Masters worden vaak ingezet bij IT-verandertrajecten en werken in een team met developers. Hoewel jouw focus zeker op de mensen binnen het team ligt, heb je ook wat technische kennis nodig.

Scrum Masters hoeven geen code te kunnen schrijven. Wel moeten ze begrijpen wat de technische kenmerken zijn van het IT-landschap waar een product zich in bevindt, en waar klanten behoefte aan hebben.

Bonus:
Aanvullend op de bovenstaande 5 themas zien we dat er ook veel verandermanagement komt kijken bij de optimale invulling van de rol van Scrum Masters. Hoe pak je nu een verandering aan en hoe zorg je dat iedereen betrokken is? Daarom laten we de Trivorto veranderaanpak door de gehele training terugkomen.

Benieuwd naar de incompany trainingen van Trivorto?

Zet nu de stap om jouw bedrijf naar het volgende niveau te brengen. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze incompany leiderschapstrainingen en Scrum Master trainingen.

 

De rol van communicatie in een succesvolle Agile transformatie

In onze huidige dynamische wereld vol technologische veranderingen kunnen organisaties zich niet veroorloven om stil te staan. Agile is dan ook niet langer een ‘leuke optie’, maar een absolute must. De grootste uitdaging zit ‘m echter niet in het kiezen van nieuwe tools of werkmethodes, maar in een ingrijpende verschuiving van de bedrijfscultuur. De menselijke factor speelt hierin een cruciale rol. Voor een geslaagde Agile transformatie moeten medewerkers de nieuwe methodes niet alleen begrijpen, maar er ook volledig achter staan en instappen in deze verandering 

Communicatie als motor van verandering 

De kracht van effectieve communicatie bij het sturen van een organisatieverandering is enorm. Goede communicatie kan veel van de natuurlijke weerstand tegen verandering wegnemen. Het helpt angsten en misverstanden te verminderen en kan zelfs de meest sceptische medewerkers omvormen tot voorstanders van de nieuwe aanpak. 

Hoe bouw je effectieve verandercommunicatie? 

Het is belangrijk om de fundamenten van sterke verandercommunicatie te begrijpen voordat we de specifieke stappen van een Agile transformatie bespreken. Deze elementen zijn de ruggengraat van iedere succesvolle organisatorische verschuiving. 

What’s in it for me? 

Dit is een zin die we inmiddels allemaal wel kennen toch? Het is menselijk om te vragen: “What’s in it for me?” Veranderen alleen om het veranderen is niet overtuigend. Maak daarom een ‘benefits map’ die de voordelen voor zowel het bedrijf als voor individuele teamleden helder uiteenzet. Hieronder zie je een voorbeeld van het Benefit Mapping Proces en een voorbeeld van een simpele Benefit Map.  

Aanzetten tot gedragsverandering 

Welke gewoonten moeten worden doorbroken of aangenomen? Deze gedragsveranderingen moeten duidelijk worden gecommuniceerd. Verder moet dit worden ondersteund door trainingen en voorbeeldgedrag van collega’s en management. 

Consistentie is de sleutel 

Eenmalige communicatie volstaat niet. De boodschap moet consistent en voortdurend zijn, gedurende de gehele transformatie. Dit waarborgt dat iedereen op één lijn blijft en dat de transformatie duurzaam is. 

Leiderschap als fundament 

Een transformatie valt of staat bij effectief leiderschap. Leiders moeten actief betrokken zijn bij communicatie en als rolmodel dienen. Hun gedrag en communicatie vormen een kompas voor de rest van de organisatie. Hierbij helpt het dat leiders al meer invulling geven aan hoe zij hun rol zien in een nieuwe organisatie. Dit stimuleert voorbeeld gedrag. 

Begrijp en overwin weerstand 

Weerstand komt doorgaans uit drie verschillende hoeken: cognitieve weerstand (“ik begrijp het niet”), emotionele weerstand (“ik vind het niet leuk”), en vertrouwensweerstand (“ik vertrouw de mensen die dit leiden niet”). Voor elk type weerstand zijn er specifieke communicatieve oplossingen. 

 • Cognitieve weerstand: Transparante communicatie, heldere uitleg en training kunnen dit vaak oplossen. 
 • Emotionele weerstand: Teamgesprekken en actieve betrokkenheid bij het veranderproces kunnen hier een positieve invloed op hebben. 
 • Vertrouwensweerstand: Transparantie en eerlijke communicatie vanuit het leiderschap zijn in dit geval van cruciaal belang en ook weer voorbeeldgedrag 

Conclusie 

Agile is niet zomaar een verandering in tools of procedures, het is een paradigmaverschuiving die iedereen in de organisatie raakt. Sterke, goed doordachte communicatie is essentieel om deze transformatie vloeiend en succesvol te laten verlopen. Wil je vrijblijvend sparren over het communicatie bij een agile transformatie? Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

De rol van Lean Portfolio Management bij transformaties

Gaat jouw organisatie door een grote verandering? Dan helpt portfoliomanagement bij het prioriteren van initiatieven en projecten, zodat de transformatie soepel(er) kan verlopen. Maar een succesvolle transformatie vereist meer dan alleen een aantal geïsoleerde projecten. Het vraagt om een Agile vorm van portfoliomanagement: Lean Portfolio Management (LPM). 

In dit artikel bespreken we de rol van LPM tijdens transformaties en bekijken we hoe dit bijdraagt aan het vergroten van de flexibiliteit en wendbaarheid van organisaties.

Lees ook: Voegt het woord ‘Lean’ in Lean Portfolio Management iets toe?

Wat is portfoliomanagement?

Portfoliomanagement verbindt de uitvoering aan de strategie van de organisatie. Er zijn altijd meer ambities dan teams of afdelingen kunnen realiseren. Hiervoor is het belangrijk dat organisaties de uitvoering helpt met richting geven en keuzes maken. Dit komt neer op het creëren, prioriteren, optimaliseren en beheren van een lijst van  initiatieven of projecten. Een organisatie wil misschien een nieuwe manier van werken, zoals Agile, adopteren en  vele nieuwe ideeen en verbeteringen realiseren voor hun klanten. . 

Portfoliomanagement zorgt ervoor dat er prioriteiten worden gesteld. Welke taken of projecten zijn het belangrijkst? Welke middelen alloceren we aan welke projecten? 

De bovenstaande rol van Portfoliomanagement blijft heel belangrijk. De uitdaging die we steeds meer zien is dat keuze maken en prioriteren door de Portfoliomanager niet meer voldoende is. Dit vraagt ook dat de rol van Portfoliomanagement aan verandering toe is en dit heeft de nodige impact op de omgeving.  

De rol van Lean Portfolio Management bij transformaties

Wat we vaak in de praktijk zien, is een disconnect tussen het operationele en het strategische niveau. Tussen IT en business. Vaak werken de IT-teams al volgens een Agile werkmethode en het strategisch niveau niet. 

Het management kan te veel vragen van de IT-teams, waardoor projecten vertraging oplopen, de werkdruk toeneemt, de communicatie verslechtert en het vertrouwen afneemt – aan beide kanten. 

Op operationeel niveau kunnen beslissingen worden gemaakt die niet bijdragen aan de strategische doelstellingen. Er wordt bijvoorbeeld prioriteit gegeven aan de verkeerde projecten of taken, omdat de teams niet op de hoogte zijn van de strategische doelstellingen. 

Om dit soort blokkades te voorkomen, is het belangrijk om beide niveaus dichter bij elkaar te brengen. Lean Portfolio Management is gericht op het integreren van het operationele en strategische niveau. Hoe we dat in het algemeen doen? Dat bespreken we nu.

Lees ook: Modellen voor verandermanagement: vergelijking van de big 5

verandermanagement stappenplan

Principes van Lean portfoliomanagement

Bij Lean Portfolio Management focussen we niet zozeer op de projecten, maar meer op de producten en diensten; we sluiten strategie en operatie op elkaar aan. We focussen op de klant en op het efficiënt creëren van een werkbaar product dat voldoet aan de kernbehoeften van de doelgroep (Minimal Viable Products).

Daarnaast werken we met iteratieve cycli van bouwen, meten en leren (en aanpassen). Door vroeg feedback (van klanten, medewerkers, leidinggevenden) te verzamelen, verminderen we het risico van falen.

Deze manier van werken moedigt heel de organisatie aan om wendbaarder te zijn en snel aanpassingen aan te brengen op basis van data (datagedreven besluitvorming).

Lean portfoliomanagement is dus over het algemeen flexibeler dan traditioneel portfoliomanagement. Daarnaast vraagt het ook dat organisaties de financiële sturing hierop aanpassen, zoals Lean Business Cases, Financiering van Teams en Benefit tracking.

 • Het is meer gericht op het snel aanpassen aan veranderingen.
 • In plaats van een lineaire benadering wordt er gebruik gemaakt van een iteratieve en continue optimalisatiestrategie.
 • We werken met kortere cycli, zodat we sneller kunnen reageren op veranderende marktomstandigheden.
 • Lean portfoliomanagement is bedoeld om goed samen te werken met Agile. Traditioneel portfoliomanagement is vaak meer gericht op vaste plannen en stappen, zoals bij de Watervalmethode.
 • Er ligt meer nadruk op sneller klantwaarde realiseren dan op het proces (in tegenstelling tot traditioneel portfoliomanagement).

5 tips voor succesvol Lean Portfolio Management tijdens transformaties

1. Focus op waardecreatie

Wat zijn de projecten of initiatieven die de meeste waarde toevoegen aan de doelstellingen van de organisatie? Deze verdienen prioriteit en dit moet worden gecommuniceerd binnen heel de organisatie. Activiteiten die geen meerwaarde leveren aan de klanten, mogen worden geëlimineerd.

Levert een investering in digitale klantenservice (zoals chatbots) meer waarde op dan het handhaven van verouderde communicatiemethoden (zoals telefonie)? Durf dan te kiezen. Wees niet bang om iets te laten gaan dat minder goed werkt of te weinig impact maakt

2. Betrek alle belangrijke belanghebbenden

Zorg voor constante betrokkenheid van belangrijke belanghebbenden. Speel in op hun behoeften en zorg ervoor dat het portfolio is afgestemd op de bredere bedrijfsstrategie. Dit betekent ook dat medewerkers een rol spelen in het keuzeproces.

Organiseer bijvoorbeeld feedbacksessies met leidinggevenden en medewerkers (die over de klantdata en marktgegevens beschikken) om ervoor te zorgen dat het portfolio aansluit op de snel veranderende marktdynamiek.

3. Implementeer Agile op alle niveaus van de organisatie

Het liefst maken we heel de organisatie zo snel mogelijk wendbaar of Agile. Een transformatie is daar vaak een uitgelezen kans voor (als het niet al het doel is). Laat portfoliomanagers bijvoorbeeld deze Scrum-technieken gebruiken:

 • Gebruik een Product Backlog om de meest waardevolle initiatieven te identificeren en prioriteren op basis van strategische doelen en klantwaarde, risico reductie of het testen van een kans.Houd regelmatig sprint planning sessies en reviews om de voortgang van initiatieven te bespreken, problemen aan te pakken en aanpassingen aan te brengen.
 • Implementeer Kanban-systemen om de voortgang van activiteiten visueel te volgen, van idee tot implementatie. Zo kun je knelpunten sneller identificeren.
 • Maak gebruik van releaseplanning om gezamenlijke doelen te stellen en werk in incrementele stappen op te leveren.
 • Implementeer “Scrum of scrums”om de communicatie tussen verschillende teams te optimaliseren.
  Houd regelmatig retrospectives om lessen te leren, successen te vieren en processen te verbeteren.
 • Gebruik risicosprints om potentiële risico’s te identificeren, te beoordelen en mitigerende maatregelen te nemen.
  Stel cross-functionele teams samen die de volledige levenscyclus van een initiatief kunnen beheren, van idee tot implementatie.
 • Werk in korte iteraties, blijf analyseren en leer voortdurend van de uitvoering.

4. Voer regelmatig capaciteitsplanning uit

Door regelmatig capaciteitsplanning uit te voeren, zorg je ervoor dat beschikbare capaciteit optimaal wordt benut. Dit voorkomt ook dat het portfolio afwijkt van de organisatiedoelen (budget, mankracht, etc.).

Laat je Scrum-teams bijvoorbeeld een inschatting maken van de capaciteit voor de komende sprint: uren voor ontwikkeling, testen, beschikbaar kapitaal, mankracht, etc.

Tijdens de dagelijkse stand-ups identificeren de teams eventuele obstakels die de capaciteitsplanning kunnen beïnvloeden. Als er obstakels zijn, kijk dan wat voor aanpassingen je kunt toepassen om het proces soepeler te laten verlopen.

5. Maak gebruik van datagedreven besluitvorming

Datagedreven besluitvorming betekent beslissingen maken op basis van concrete gegevens. Deze gegevens worden verzameld via feedback van verschillende bronnen, zoals processen, medewerkers, klanten en de financiele impact

Feedback van klanten is bijvoorbeeld enorm waardevol, omdat het inzicht biedt in hun ervaringen met een product. Werkt iets niet lekker of lopen klanten tegen dezelfde problemen aan? Dan kan het product daarop snel worden aangepast – mits er regelmatig feedback wordt ingewonnen en gedeeld.

Het gebruik van data helpt om objectieve beslissingen te nemen op basis van feitelijke informatie in plaats van op aannames, meningen, ideeën of doelstellingen.

Datagedreven besluitvorming bevordert bovendien een klantgerichte aanpak. Door klantgegevens te analyseren, kunnen organisaties beter begrijpen wat klanten nodig hebben en verlangen, wat cruciaal is voor het vormgeven van een portfolio dat waarde toevoegt.

verandermanagement stappenplan

Meer advies over Lean Portfolio Management en transformaties?

Het implementeren van Lean Portfoliomanagement vraagt naast nieuwe processes ook ander gedrag van rollen. Hiervoor maakt Trivorto een aanpak op maat om organisaties te begeleiden op hun reis.
De ervaren consultants en verandermanagers van Trivorto staan klaar om jouw organisatie te begeleiden bij diverse transformaties. Wil je vrijblijvend sparren over het wendbaarder maken van jouw organisatie? Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Teamdag 10 november: trainingsprogramma’s en groei

In het prachtige Stayokay Amsterdam Oost vond onze één na laatste teamdag van 2024 plaats. De belangrijkste onderwerpen op de agenda waren onze trainingsprogramma’s, uitbreiding van het team en nieuwe opdrachten. 

Deze onderwerpen zullen in onze volgende teamdag, de feestelijke jaarafsluiting eind december, ook input vormen voor onze strategie voor 2024. 

Trainingsprogramma’s 

We hebben uitgebreid stilgestaan bij onze veelgeprezen Product Owner (PO) Journey en een nieuw format: leiderschapsprogramma’s. 

PO Journey 

De PO Journey is een programma voor Product Owners en Portfolio- en Productmanagers. We hebben deze journey al ingezet bij onder andere NS en TenneT, met enorm mooie groeiresultaten bij de deelnemers. 

Het programma bevat theoretische én praktijkgerichte training, masterclasses en 1-op-1-coaching. Wat nieuw is, is dat we de PO Journey nu hebben uitgebreid naar 2 sporen: een “single team”-opzet en een voor productexperts in een geschaalde omgeving.  

Dit biedt onze deelnemers, en hun organisaties, nog meer specifieke handvatten voor de invulling van productontwikkeling en daar bovenop ook de juiste theoretische kennis om relevante certificering te kunnen halen. 

Voor single team productspecialisten zijn via de PO Journey de volgende certificeringen te behalen: 

 • PSPO1 
 • PSPO2 / PSPO-A 
 • Agile Product Management (APM) 

En voor geschaalde product-rollen: 

 • SAFe PO/PM 
 • Leading SAFe 
 • Agile Product Management 

Onderdelen uit deze officiële programma’s, zoals bijvoorbeeld de preferred Product Owner stances uit PSPO2 of Business Agility uit Leading SAFe, kunnen we ook als masterclass aanbieden.  

Heb je interesse in de PO Journey? Neem dan contact op met Claudia! 

verandermanagement stappenplan

Leiderschapsprogramma’s 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de vraag naar leiderschapstrainingen enorm groeit. Wij bieden al verschillende opties, waaronder ook persoonlijke coaching, om “nieuw leiderschap” in de praktijk te brengen. Wat wij vaak zien, is dat leiderschapstrainingen vooral op traditionele managementlagen plaatsvinden, maar nog onvoldoende gespitst zijn op nieuwe rollen die, bijvoorbeeld in SAFe, de afgelopen jaren ontstaan zijn. 

Wij willen daarom ons leiderschapsprogramma uitbreiden met trainingen voor onder andere: 

 • Release Train Engineers 
 • Service Delivery Managers 
 • … WAT NOG MEER? 

We zijn de inhoud en routes nog aan het bepalen, dus heb je interesse in een dergelijke training? Laat ons dan weten waar jouw behoeften liggen! 

Uitbreiding van ons team 

We zijn trots dat we steeds vaker benaderd worden voor coaching en het inrichten en begeleiden van Agile transformaties en bredere verandermanagementvraagstukken. We zijn daarom op zoek naar scrum masters, agile coaches, product owners, productmanagers en RTE’s.  

Ben je op zoek naar een mooie, nieuwe uitdaging? Bekijk hier onze vacatures en solliciteer direct! 

Verandermanagement: stappenplan + casus uit de praktijk

Hoe werkt verandermanagement nu echt? Wat zijn de effecten van het inhuren van verandermanagers? En wat kan Trivorto voor jouw organisatie betekenen? In dit artikel lichten we een casus toe uit de praktijk en behandelen we een stappenplan voor verandermanagement vanuit het ADKAR-model.

Lees ook: Kotter’s verandermanagement model: best practices

Verandermanagement stappenplan gebaseerd op ADKAR

Er zijn diverse modellen voor verandermanagement (zie ons artikel over de vijf bekendste modellen), waarvan het ADKAR-model vaak onze voorkeur heeft. Dit bottom-up model is meer gericht op de behoeften en inbreng van alle medewerkers in de organisatie, niet alleen op de veranderingen.

Dat heeft als voordeel dat veranderingen beter en breder worden gedragen, waardoor de kans op een succesvolle, soepele transformatie aanzienlijk toeneemt.

Er zijn vijf doelen binnen dit model:

 1. Bewustzijn/Awareness (van de noodzaak tot verandering)
 2. Verlangen/Desire (om steun te geven aan de verandering en eraan deel te nemen)
 3. Kennis/Knowledge (over hoe te veranderen)
 4. Vermogen/Ability (om de vereiste vaardigheden toe te passen)
 5. Versterking/Reinforcement (om de verandering verder te ondersteunen)
verandermanagement stappenplan

Een stappenplan voor verandermanagement binnen dit model komt op het volgende neer:

1. Bewustzijn en draagvlak creëren

Waarom is verandering nodig? Wat zijn de voordelen van de transformatie? Wat zijn de risico’s als dingen niet veranderen?

Zodra we begrijpen welke redenen achter de verandering zitten, kunnen we dit communiceren naar de medewerkers. Zij zijn degenen die moeten begrijpen waarom de verandering nodig is, zodat ze alle aanpassingen kunnen accepteren en ondersteunen.

2. Mensen enthousiasmeren

We willen dat heel de organisatie achter de veranderingen staat achter de veranderingen staat. Daarom is het nodig om duidelijke doelen te stellen en mensen te betrekken bij het verandertraject. Wat zijn de voordelen van de veranderingen? Hoe gaat dit hun leven makkelijker maken? Wat zijn de ideeën van de medewerkers, hoe kunnen zij bijdragen aan succesvolle veranderingen?

3. Kennis verschaffen

De volgende stap is om medewerkers te informeren en ze de kennis te geven die nodig is om de veranderingen mogelijk te maken. Hier worden vaak persoonlijke begeleiding, coaching, trainingen en workshops aangeboden om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn voor de nieuwe manier van werken.

Ook informeren we de medewerkers over de impact en voortgang van de veranderingen op de organisatie als geheel en op de teams.

4. Vermogen en vaardigheden versterken

De vierde stap van het ADKAR-model is erop gericht om de vaardigheden van de medewerkers in de praktijk te optimaliseren. We moedigen ze aan om hun nieuwe vaardigheden en kennis toe te passen. We bieden coaching en mentoring om ze te ondersteunen. En we monitoren prestaties, zodat we praktische feedback kunnen geven.

Hier is het belangrijk om het gedrag van mensen te blijven observeren. Wat voor gesprekken vinden er plaats bij de koffieautomaat, in de wandelgangen of in de chats? Hoe behandelen de werknemers elkaar? Tegen wat voor problemen lopen ze aan in de praktijk?

Er zijn altijd uitdagingen die weerstand oproepen en oplossingen vereisen (zie casus).

5. Versterking/verankering van de veranderingen

Het stappenplan voor verandermanagement op basis van het ADKAR-model sluiten we af met het verankeren van de veranderingen.

Dat doen we op verschillende manieren:

 • Succes erkennen. We belonen medewerkers voor hun inspanningen en prestaties. Dit kan aan de hand van badges, onderscheidingen, feedback, etc.
 • Mijlpalen vieren. We identificeren belangrijke mijlpalen en vieren die belangrijke momenten met de teams of heel de organisatie.
 • Voortgang van de communicatie. Ook nadat de verandering is geïmplementeerd is het belangrijk om te blijven communiceren over de transitie. Zo voorkomen we dat mensen terugvallen in oude gewoontes of tegen problemen aan (blijven) lopen.
verandermanagement stappenplan

Casus: de kracht van verandermanagement

Recent hielp een van onze verandermanagers een grote organisatie bij het aannemen van een Agile werkmethode. Tegelijkertijd moesten de medewerkers een nieuw IT-systeem eigen maken. Een medewerker binnen het development team liep echter tegen een probleem aan.

“Nee, wat jij wilt, kan gewoon nog niet”

“Ik kan een bepaalde simpele actie niet uitvoeren, waar ik normaal gesproken in het oude systeem totaal geen probleem mee had,” zei een van de developers tegen onze verandermanager.

“Zo frustrerend, want het levert een hoop vertraging op. Niet alleen voor mijn werk; ook voor het werk van mijn teamleden. Ik heb dit aangekaart bij het management, maar ik kreeg enkel te horen dat het ‘gewoon nog niet kon’. Daar heb ik niet zoveel aan.”

Dit zie je vaak gebeuren tijdens transformaties. De techniek werkt niet mee, mensen voelen weerstand en klagen, maar er wordt niet direct iets aan gedaan – vaak wegens beperkingen in het budget.

Toch is er vaak een oplossing te vinden. Onze verandermanager vroeg door en ontdekte dat vijf andere teams tegen hetzelfde probleem aanliepen. Ze stelden een soortgelijke oplossing voor. Dit zorgde voor veel meer draagvlak, wat de organisatorische en financiële waarde van de oplossing aanzienlijk vergrootte.

Het probleem werd die week nog verholpen. Dat is de kracht van goed verandermanagement: het doorvragen, het identificeren van belangrijke obstakels, het vergroten van draagvlak en het wegnemen van achterliggende beperkingen en risico’s.

Is jouw organisatie klaar voor de volgende stap?

Zoek je ervaren verandermanagers om jouw organisatie succesvol de volgende stap te laten zetten? Neem contact met ons op en ontdek hoe we samen jouw organisatie kunnen transformeren.