Agile Transformaties

Je organisatie transformeren naar een meer wendbare en resultaatgerichte organisatie is een behoorlijke operatie. Het is in ieder geval meer dan simpelweg een framework in gebruik nemen: vakmanschap van de teams; processen; leiderschap en managementrollen; cultuur; beoordelingsmethodes, alles komt aan bod. De consultants van Trivorto hebben jarenlange ervaring in het begeleiden van grote complexe transformaties, maar zeker ook transformaties op afdelingsniveau. Complete valuestreams worden geïmplementeerd met een cultuur die past bij een resultaatgedreven en transparante organisatie.

Onze consultants werken op team, organisatie en management niveau.

“Om dergelijke trajecten te ondersteunen, en duurzaam te laten zijn, vraagt leidershap. Kortom simpel en toch complex.”

Valuestreams

Je ICT organisatie laten aanpassen aan je business, waar veel transformaties stranden, zorgt wellicht voor lokale optimalisatie, maar maakt je bedrijf zeker niet wendbaar. Lokale optimalisatie zorgt ervoor dat afdelingen op hun eigen eilandje beter worden, en voor zichzelf de meest waardevolle verbeteringen doorvoeren. Als de prioriteiten van afdelingen onvoldoende op elkaar aansluiten, is het resultaat vertragingen in de waardeketen. Afdelingen, teams, en mensen wachten op elkaar. Hierdoor zal bijvoorbeeld de totale doorlooptijd richting je klanten niet verbeteren. In een markt waar klantenbehoeften en marktomstandigheden in een razend tempo veranderen, hebben organisaties niet de luxe om te wachten.

Wat dan wel? Kennis over en beheersing over de gehele waardeketen.

Cultuur en Leiderschap

Transformeren klinkt op zichzelf al als een behoorlijke operatie. Nadat de indeling van een organisatie is aangepast, medewerkers zijn getraind, komt de grootste uitdaging: een cultuur die past bij de ingeslagen weg. Een nieuwe cultuur creëren vraagt leiderschap, betrokkenheid van iedereen in de organisatie, en een hoop geduld.

De kernwaarden van de organisatie zijn opnieuw bepaald, maar moeten in ieders DNA verankerd worden. De juiste symbolen, voorbeeldgedrag, en verhalen moeten worden aangewend om gewenst gedrag te stimuleren.

Trivorto ondersteunt bij de creatie van een passende cultuur en helpt het leiderschap van management en medewerkers te (her)activeren om de geformeerde cultuur te dragen.

Zelforganiserende teams

De basis van elke wendbare agile organisatie zijn de teams… autonome zelforganiserende teams die kwaliteit en vakmanschap hoog in het vaandel hebben staan. Onze consultants begeleiden zowel de teams als het management in hun reis naar high-performing effectieve teams. Of we coachen de coaches… net wat er nodig is. Want het gaat niet vanzelf: Teams moeten leren initiatief te nemen en committment te tonen; managers moeten leren loslaten en vertrouwen te geven…

Een valkuil in grootschalige transformaties is naar binnen gekeerde teams, die hun teamdoel en identiteit boven dat van de value stream, afdeling, of organisatie stellen. Daarbij vaak ondersteund door een verkeerde interpretatie van Agile en Scrum. Wij helpen met het implementeren van ‘teams of teams’, en de juiste hiërarchie van doelen en metrics.

Lean Change Management training

Waarom implementeren we een agile transformatie nog steeds met een planmatige aanpak? Lean Change Management verlegt de focus in verandermanagement van planmatig gedreven, naar feedback gedreven.

Management 3.0 training

Wat is de rol van management en leiders in een adaptive organization? Ervaar modern leiderschap in onze tweedaagse training Management 3.0 Foundation.

Stel een vraag of bel direct +31 202619158

X
X
X