PRODUCT OWNER TRAINING

Duur: 6 maanden

Over Trivorto’s PRODUCT OWNER TRAINING

Om als organisatie te overleven in een snel veranderende omgeving is het noodzakelijk een focus hebben op Agile werken. Toenemende digitalisering en verandering van menselijke behoeften leiden ertoe dat een Agile transformatie op een bepaald moment onvermijdelijk is.

Een Agile transformatie vereist een praktische benadering, waarbij je medewerkers en projectmanagers binnen je organisatie enthousiasmeert, adviseert, begeleidt en traint in een nieuwe manier van samenwerken.

Onderdeel van deze transformatie is de positie van Product Owner (PO). Een PO ondersteunt de organisatie op een unieke manier en heeft een meer uitdagende rol in het veranderingsproces.

We leggen je graag uit wat de rol van PO precies inhoudt en hoe onze PO Journey hierbij kan ondersteunen. Een van onze klanten, TenneT (een toonaangevende Europese netbeheerder) heeft deze PO Journey al toegepast binnen de organisatie en deelt graag hun ervaring.

“Wanneer je aan de Agile verandering begint, moet je vooral praktisch te werk gaan. Je moet het namelijk toepassen binnen je eigen context. Als je een paar enthousiaste medewerkers hebt, dan krijg je dat goed voor elkaar. Maar na enige tijd, of als het Agile werken verder uitgebreid worden binnen je organisatie, is het aan te raden om een gezamenlijk traject als dit te organiseren. Het helpt namelijk niet alleen de individuele PO’s, maar helpt ook om gezamenlijk weer een richting in te zetten waarin de organisatie verder kan ontwikkelen. Als je dan, volgens Trivorto, de best opgeleide PO’s van Nederland hebt, dan moet dat goed komen.”

TenneT

WAT IS EEN PRODUCT OWNER?

Een Product Owner is verantwoordelijk voor een product, business unit, klant of initiatief/project. De functie verschilt van een projectmanager, in die zin dat een PO meer als ondernemer functioneert binnen het bedrijf.

Het is daarom belangrijk dat een PO over grotendeels dezelfde vaardigheden en tools beschikt als een ondernemer.

Over ons

WELKE TAKEN HEEFT EEN PRODUCT OWNER?

De taken van een Product Owner zijn afhankelijk van hetgeen waar hij verantwoordelijk is, evenals van het Scrumteam. Bij nieuwe producten en teams gaat het om:

 

 • het samenstellen van het team
 • het definiëren van een productvisie
 • het creëren van een Product Backlog

Wanneer het product of het team zich verder ontwikkelt, gaat het vaak meer om:

 

 • de waarde van de output van het team optimaliseren, zodat doelen op de best mogelijke manier en zo effectief mogelijk worden bereikt
 • de communicatie en samenwerking met en tussen stakeholders en het team faciliteren
 • prioriteiten stellen op basis van de productroadmap en de roadmaps van stakeholders en de Definition of Ready
 • het monitoren en bijsturen van productontwikkeling en de kwaliteit van het product op basis van de Definition of Done
 • het, in samenwerking met het team, creëren van User Stories en deze verfijnen (Product Backlog Refinement) analyseren, beoordelen en eventueel bijsturen van User Stories
 • plannen en prioriteren van Sprints
 • het schaalbaar maken van de way of working van het team en haar producten, via portfoliomanagement, de PI-planning en data.

Doordat de PO zich bezighoudt met werkzaamheden omtrent de productontwikkeling, wordt het werk van het team mogelijk beïnvloed. Hierdoor kan spanning ontstaan – met name bij een Agile transformatie.

Om dat te voorkomen, is het belangrijk om te investeren in de juiste training en coaching.

Trivorto’s Product Owner Training helpt PO’s met het creëren van overtuigende User Stories, zodat alle medewerkers in de organisatie zich betrokken voelen bij de nieuwe manier van samenwerken.

“We zijn ooit heel praktisch gestart. We hebben een ervaren scrummaster ingehuurd en iemand (Vaak een Functioneel Applicatiebeheerder (FAB)) naar voren geschoven met de woorden; vanaf nu ben je PO, succes! Uiteraard hebben we daar al wel de nodige training en begeleiding voor in gang gezet. Maar om de volgende stap te maken zijn we dit traject ingegaan, omdat we beseften dat een FAB een rol is die graag alles zelf oppakt en wij juist de PO meer in een stakeholder manager wilden hebben. Het doel was om de PO’s naar het volgende niveau te krijgen, van Backlog managers naar Solution Advisors.”

TenneT

PRODUCT OWNER TRAINING: ‘PRODUCT OWNER JOURNEY’

Trivorto’s Product Owner Journey illustreert de ontwikkelingsreis van een Product Owner. De training is erop gericht om Product Owners binnen zes maanden te laten functioneren op een volgend level.

Tijdens deze periode ontvangen PO’s intensieve begeleiding, waaronder assessments, training en coaching – inclusief commitment vanuit het management.

Ze stellen gezamenlijk doelen op, die worden vertaald naar een persoonlijk ontwikkelplan dat maandelijks met de manager wordt geëvalueerd.

WAT GA JE LEREN TIJDENS DEZE PRODUCT OWNER TRAINING

HOE JE UITBLINKT ALS PRODUCT OWNER

VAARDIGHEDEN VAN EEN STERKE PRODUCT OWNER

RELEVANTE TECHNIEKEN VOOR HET BEREIKEN VAN DOELEN

HOE JE USER STORIES GEBRUIKT OM GOEDE PRODUCTEN NEER TE ZETTEN

HOE JE DE SAMENWERKING BEVORDERT MET USER STORY MAPPING

d

HOE JE DE PRODUCT BACKLOG EFFICIËNT BEHEERT

RESULTATEN

Trivorto’s Product Owner Training ondersteunt niet alleen individuele Product Owners in hun ontwikkeling, maar het zet PO’s ook gezamenlijk in een richting waarin de organisatie verder kan groeien.

Om de training binnen de context van de organisatie toe te passen, wordt deze altijd afgestemd op de behoefte van de klant.

Binnen zes maanden ontwikkelen Product Owners zich tot:

 

 • Roadmap adviseur (in plaats van alleen Backlog manager)
 • Gesprekspartner van Business Owners
 • PO met een focus op afdelingsniveau (in plaats van alleen op teamniveau)
 • PO met waardegedreven denken en handelen

SPARREN MET GELIJKGEZINDEN

Naast trainingen en masterclasses over specifieke onderwerpen (bijvoorbeeld productvisie) vormt coaching een belangrijk onderdeel van de training. De individuele doelen van de PO’s vormen de basis voor de coachingsessies, waarin deze doelen en leergebieden verder worden uitgediept.

Tijdens de coachingsessies en masterclasses gaan PO’s met elkaar in gesprek over hoe bepaalde zaken lopen, wat hun grootste uitdagingen zijn, hoe andere PO’s met vergelijkbare problemen omgaan, etc.

Juist deze onderlinge communicatie, waarbij Product Owners uit verschillende afdelingen aanwezig zijn, biedt een unieke kans voor het opdoen van nieuwe, waardevolle inzichten omtrent de bedrijfsvoering.

Aan het einde van de training presenteren deelnemers kort hun eigen ervaringen en opgedane kennis.

Mede dankzij deze samenwerking zien Product Owners duidelijker het totaalplaatje van de organisatie en haar verbeterpunten. Zo zijn ze in staat om een vollediger en winstgevender plan aan de Business Owners te presenteren.

“Juist de coaching sessies en de masterclasses, meer nog dan de trainingen, waren het moment om de discussie met elkaar aan te gaan over hoe bepaalde zaken lopen. Waar loop je tegenaan, hoe hebben andere PO’s zaken opgepakt, etc. Juist die onderlinge communicatie, waarbij PO’s uit verschillende afdelingen aanwezig waren, was heel nuttig. Zo kregen we ideeën over hoe PO’s bepaalde zaken binnen ons bedrijf kunnen oppakken. We zien dat de PO’s elkaar nu veel meer opzoeken (niet alleen binnen de afdeling maar juist ook buiten de afdeling). Er zijn verschillende koppels gevormd, die met enige regelmaat bij elkaar zitten en elkaar helpen in vraagstukken over hoe zaken aan te pakken. Aan het einde van de PO Journey presenteerden de deelnemers kort hun eigen ervaringen en wat deze reis hen gebracht heeft: Een gereedschapskist met kennis, betere samenwerking tussen de PO’s, betere keuzes kunnen maken en meer inzicht in waar we kunnen verbeteren.”

TenneT

WELKE VAARDIGHEDEN HEEFT EEN PRODUCT OWNER NODIG?

Een Product Owner moet voldoende kennis hebben over het product en de bijbehorende markt. De PO moet contact hebben met alle stakeholders en een sterke visie hebben over hoe het product zich moet en gaat ontwikkelen.

De PO houdt zich bezig met vragen als:

 • Waar heeft de doelgroep behoefte aan? Op zowel korte als lange termijn.
 • Hoe onderscheidt ons product zich van concurrerende producten?
 • Op welke manieren kan ons product zich verder ontwikkelen?
 • Hoe krijg ik de meeste waarde uit het Scrumteam?

Een Product Owner moet ook in staat zijn om goed te communiceren naar het ontwikkelteam en de stakeholders. Sterke communicatieve vaardigheden zijn daarom een vereiste.

Dit alles stelt een Product Owner in staat om zijn dagelijkse taken doelgericht uit te voeren met het beste resultaat voor de organisatie als geheel.

Product Owner Training

WAT ONS ANDERS MAAKT

De consultants van Trivorto beschikken over jarenlange ervaring met het begeleiden van Agile transformaties – hoe groot en complex ook. Het doorvoeren van veranderingen zit bij ons ook wel ‘in de genen’.

Wij zorgen ervoor dat organisaties relevant blijven door ze wendbaar te maken en bestaande processen te optimaliseren. Daarnaast ondersteunen onze consultants bedrijven bij strategieontwikkeling, portfoliomanagement en transformaties op afdelingsniveau.

Trivorto staat bekend om haar Agile-minded en praktische aanpak, waarbij we aandacht schenken aan de psychologische onderlaag van veranderprocessen.

 

 • Betrokken vanaf advies tot nazorg
 • Optimalisatie van complete waardeketens
 • Focus op cultuur en leiderschap
 • Begeleiding van team tot C-level
 • Compleet programma aan trainingen en workshops
 • Begeleiding in feedback en resultaatsturing

“We hebben Trivorto ingeschakeld om ons te coachen in de verandering die Agile werken met zich meebrengt. Trivorto heeft bij het coachen een zeer praktische aanpak gebruikt en de teams verder geholpen bij het creëren van UserStories en de rol van de Product Owner hierbij. Toen we gingen nadenken over een (vervolg-) opleidingstraject voor onze PO’s, was Trivorto dan ook de logische keuze. Samen met hen zijn we tot een mooi traject gekomen, die niet alleen uit opleiding bestond maar ook uit Coaching en Masterclasses.”

TenneT

DUUR VAN DE TRAINING

Ons programma heeft als doel om product owners binnen een tijdsbestek van 6 maanden naar een hoger niveau te tillen. Dit volgende niveau wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever concreet gedefinieerd.

Gedurende deze 6 maanden worden de deelnemers regelmatig ondergedompeld in trainingen, workshops en één-op-één gesprekken. De volledige structuur van het programma wordt op maat gemaakt en in samenspraak met de opdrachtgever ontwikkeld.

IS DE PRODUCT OWNER JOURNEY OOK RELEVANT VOOR JOUW ORGANISATIE?