SAFe Meetup: Is SAFe een IT-feestje?

22 Mei organiseerde Trivorto weer een Scaled Agile Meetup sessie. Deze keer waren we te gast bij Transavia op Schiphol. Een inspirerende locatie met een geïnspireerde en enthousiaste groep deelnemers. Het thema van de avond was “Is SAFe een IT-feestje?“. Een ietwat retorische vraag natuurlijk, want waar iedereen het al snel over eens was is, dat alignment tussen business en IT cruciaal was.

De avond werd afgetrapt door Gregor Heidinger die een prikkelende uitlag gaf over het concept valuestreams, of waardeketens. Trivorto ziet valuestreams als HET middel om vanuit de business te denken, ipv vanuit IT. Een valuestream is immers de keten van alle activiteiten en betrokken mensen die nodig zijn om waarde te leveren aan de klant. Cross-business dus. Echter, SAFe maakt een onderscheid tussen twee soorten waardestromen: de operationele waardestroom, en een ondersteunende development waardestroom. En het is de laatste waar SAFe zich op richt. Wat ons betreft is dat een gemiste kans. De operationele waardestroom is de echte waardestroom, daar vinden alle waardetoevoegende activiteiten plaats. Gregor nodigde de deelnemers uit hier over na te denken bij de implementatie van SAFe.

Dagvoorzitter Dave Boere nam de groep daarna mee in een uitgebreide workshop om gezamenlijk de officiële SAFe Implementation Roadmap tegen het licht te houden in het kader van IT-business alignment. Biedt de roadmap daartoe juist kansen, of ook risico’s? De gezamenlijke denkkracht van een dertigtal deelnemers werd ingezet om op deze vraag een antwoord te geven. Verdeeld in drie groepen ging men aan de slag, en na enige tijd werd een uitgebreide lijst aan risico’s en kansen aan elkaar gepresenteerd.

Vervolgens ging de groepen aan de slag met het bedenken van een aantal opties waarmee de geïdentificeerd kansen benut, of de risico’s gemitigeerd konden worden. De groepen werden uitgenodigd om voor enkele opties een experiment te beschrijven met een duidelijke hypothese, waarmee je bij wijze van spreken morgen aan de slag kunt. Een paar interessante experimenten werden gepresenteerd en er ontstond een mooie levendige discussie rond deze experimenten.

Al met al was het een weer een geslaagd event, zeker ook volgens de deelnemers. Met name Thalicia en Nicoline van Transavia hartelijk bedankt voor de gastvrijheid, de verzorging van een mooi inspirerende locatie, de geweldige catering.

Mocht je ook aan een SAFe Meetup sessie willen deelnemen, je bent van hart welkom. Hou de Meetup site in de gaten voor de agenda.