Gregor Heidinger

Gregor Heidinger is zijn carrière in de ICT gestart in de software ontwikkeling. Hij heeft daarbij vanuit zijn ondernemende geest een 2-tal software bedrijven opgezet, waarbij hij heeft kunnen ervaren hoe je succesvol kunt zijn in softwareontwikkeling. Essentieel bleek de capaciteit tot continue aanpassing, waarmee veel beter ingespeeld kan worden op snel veranderende marktomstandigheden. Gregor is zich gaan verdiepen in deze manier van werken zoals eXtreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) en Scrum, en al snel bleek het sleutelwoord “Agile” te zijn. In de afgelopen 11 jaren heeft hij zich meester gemaakt in het Agile gedachtengoed, en zich tot doel gesteld om organisaties verder te helpen in hun product- of dienstontwikkeling, door organisaties meer wendbaar te maken. Een werkwijze die zowel in IT als non-IT omgevingen toegepast kan worden.

Gregor deelt zijn kennis maar al te graag. Door zijn interactieve manier van trainen is Gregor in staat om zijn kennis op een leuke en enthousiaste wijze over te brengen. Gregor geeft workshops en trainingen op gebied van Scrum, Scaled Agile Framework (SAFe) en Lean Change management.

Gregor is een bruggenbouwer, altijd op zoek naar onderliggende gedachten en motieven, en daardoor als geen ander in staat tot het smeden van (management)teams. Daarnaast is Gregor instaat om organisaties stapsgewijs te helpen in de transformatie naar een Agile werkwijze en mindset. Hij spreekt daarbij zowel de taal van het hoger management als van de werkvloer waar hij bekend is met de uitdagingen. Gregor onderkent de impact van het toepassen van een Agile werkwijze binnen organisaties, en biedt daarom een compleet portfolio aan om een succesvolle implementatie van Agile te realiseren.

Aantal jaren ervaring met Agile: 11
Training: Scrum Master, Product Owner, Lean Change Management, Scaled Agile Framework (SAFe), e.a.