Gregor Heidinger

Gregor Heidinger is zijn carrière in de ICT gestart in de software ontwikkeling. Hij heeft daarbij vanuit zijn ondernemende geest een 2-tal software bedrijven opgezet, waarbij hij heeft kunnen ervaren hoe je succesvol kunt zijn in softwareontwikkeling. Essentieel bleek de capaciteit tot continue aanpassing, waarmee veel beter ingespeeld kan worden op snel veranderende marktomstandigheden. Gregor is zich gaan verdiepen in deze manier van werken zoals eXtreme Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) en Scrum, en al snel bleek het sleutelwoord “Agile” te zijn. In de afgelopen 11 jaren heeft hij zich meester gemaakt in het Agile gedachtengoed, en zich tot doel gesteld om organisaties verder te helpen in hun product- of dienstontwikkeling, door organisaties meer wendbaar te maken. Een werkwijze die zowel in IT als non-IT omgevingen toegepast kan worden.

Gregor deelt zijn kennis maar al te graag. Door zijn interactieve manier van trainen is Gregor in staat om zijn kennis op een leuke en enthousiaste wijze over te brengen. Gregor geeft workshops en trainingen op gebied van Scrum, Scaled Agile Framework (SAFe) en Lean Change management.

Gregor is een bruggenbouwer, altijd op zoek naar onderliggende gedachten en motieven, en daardoor als geen ander in staat tot het smeden van (management)teams. Daarnaast is Gregor instaat om organisaties stapsgewijs te helpen in de transformatie naar een Agile werkwijze en mindset. Hij spreekt daarbij zowel de taal van het hoger management als van de werkvloer waar hij bekend is met de uitdagingen. Gregor onderkent de impact van het toepassen van een Agile werkwijze binnen organisaties, en biedt daarom een compleet portfolio aan om een succesvolle implementatie van Agile te realiseren.

Aantal jaren ervaring met Agile: 11
Training: Scrum Master, Product Owner, Lean Change Management, Scaled Agile Framework (SAFe), e.a.

Gregor Heidinger

Gregor Heidinger started his career in software development. His entrepreneurial spirit led him to found two software companies, which allowed him to experience how to be successful in software development. What turned out to be essential is the ability to continuously adapt to fast changing market conditions. Gregor then went on to study these ways of working, like Programming (XP), Dynamic Systems Development Method (DSDM) and Scrum, and it wasn’t for long until the key concept turned out to be “Agile”. During the last 11 years he mastered the Agile principles, and was determined to help organizations in developing their products and services and become more agile. A way of working that he feels can be used both in IT and non-IT.

Gregor loves to share his knowledge. His interactive way of training allows him to share knowledge in a fun enthusiastic way. Gregor provides courses and workshops in fields like Scrum, Scaled Agile Framework (SAFe) and Lean Change management.

Gregor is the type of person who build bridges and connects people. He is always sensitive towards underlying thoughts and motives, which allows him to forge (management)teams like no other.  Gregor is capable of helping organizations transform towards an agile way of working and mindset. He speaks the language of senior management as well as teams. Gregor recognizes the impact of applying agile principles within organizations and offers a complete portfolio of tools to realize a successful agile transformation.

Number of years experience in Agile: 11
Courses: Scrum Master, Product Owner, Lean Change Management, SAFe 4.0, Adaptive in a day, e.a.