fbpx

Whitepaper Management 3.0

Er is binnen organisaties steeds meer aandacht voor purpose & values. Dat is niet voor niks zo. Organisaties zoeken nieuwe manieren om zichzelf te organiseren in een complexe en snel veranderende wereld. De traditionele hiërarchie en de top-down leiderschapsstijl passen niet goed meer bij de uitdagingen van nu.

Purpose & values maken onderdeel uit van een nieuw alternatief: een bedrijfsstructuur waarin engagement gestimuleerd wordt en autoriteit verdeeld wordt over de organisatie.
De purpose en de values van de organisatie zorgen er in de deze nieuwe situatie voor dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan. Iedereen weet waar het bedrijf voor staat en waar ze naartoe werken. Zo kunnen beslissingen op meerdere niveaus genomen worden.

Maar… om die purpose & values echt effectief te laten zijn moeten ze wel nageleefd worden in de gehele organisatie. En daar is vaak nog flink wat in te verbeteren.

In deze whitepaper lees je over het belang van het hebben van een purpose en values. Ook vind je een assessment waarmee je kunt beoordelen of jij ze op dit moment wel genoeg naleeft.

Download whitepaper