Valuestream Lead Training

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

“Wanneer je aan de Agile verandering begint, moet je vooral praktisch te werk gaan. Je moet het namelijk toepassen binnen je eigen context. Als je een paar enthousiaste medewerkers hebt, dan krijg je dat goed voor elkaar. Maar na enige tijd, of als het Agile werken verder uitgebreid worden binnen je organisatie, is het aan te raden om een gezamenlijk traject als dit te organiseren. Het helpt namelijk niet alleen de individuele PO’s, maar helpt ook om gezamenlijk weer een richting in te zetten waarin de organisatie verder kan ontwikkelen. Als je dan, volgens Trivorto, de best opgeleide PO’s van Nederland hebt, dan moet dat goed komen.”

TenneT

WAT IS EEN VALUESTREAM LEAD?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Wat is een product owner

WELKE TAKEN HEEFT EEN VALUESTREAM LEAD?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

“We zijn ooit heel praktisch gestart. We hebben een ervaren scrummaster ingehuurd en iemand (Vaak een Functioneel Applicatiebeheerder (FAB)) naar voren geschoven met de woorden; vanaf nu ben je PO, succes! Uiteraard hebben we daar al wel de nodige training en begeleiding voor in gang gezet. Maar om de volgende stap te maken zijn we dit traject ingegaan, omdat we beseften dat een FAB een rol is die graag alles zelf oppakt en wij juist de PO meer in een stakeholder manager wilden hebben. Het doel was om de PO’s naar het volgende niveau te krijgen, van Backlog managers naar Solution Advisors.”

TenneT

VALUESTREAM LEAD TRAINING: ‘VALUESTREAM LEAD JOURNEY’

Trivorto’s Valuestream Lead Journey illustreert de ontwikkelingsreis van een Valuestream lead. De training is erop gericht om Valuestream Leads binnen zes maanden te laten functioneren op een volgend level.

Tijdens deze periode ontvangen VSL’s intensieve begeleiding, waaronder assessments, training en coaching – inclusief commitment vanuit het management.

Ze stellen gezamenlijk doelen op, die worden vertaald naar een persoonlijk ontwikkelplan dat maandelijks met de manager wordt geëvalueerd.

WAT GA JE LEREN TIJDENS DEZE VALUESTREAM LEAD TRAINING

HOE JE UITBLINKT ALS VaALUESTREAM LEAD

VAARDIGHEDEN VAN EEN STERKE VALUESTREAM LEAD

RELEVANTE TECHNIEKEN VOOR HET BEREIKEN VAN DOELEN

hOE ACHTERHAAL JE DE UITDAGINGEN VAN JE STAKEHOLDERS?

hOE VINDT DE ONTWIKKELING PLAATS EN HOE STUUR JE IN DIT PROCES?

d

HOE RICHT JE DE ORGANISATIE OPTIMAAL IN?

WAT IS DE ROL VAN DE VALUESTREAM LEAD?

HOE KOM JE ACHTER DE UITDAGINGEN VAN JE STAKEHOLDERS?

Leiderschapsstijlen

Management 3.0

Leerdoelen

Verschillende stijlen van leiderschap onder de knie krijgen

Wat motiveert mensen

Hoe kom je achter de uitdagingen van je klanten/stakeholders en hoe gaan jouw producten daar in helpen

Innovatie

Verdienmodellen voor producten

Roadmaps/forecasting

Product strategie/visie

Bedenk product

Ken je klant

Je markt/productomgeving

HOE VINDT DE ONTWIKKELING PLAATS EN HOE STUUR IK IN DIT PROCES?

HOE RICHT IK MIJN ORGANISATIE IN?

Besturing op verschillende niveau’s

Projecten

Control

Benefit Tracking proces

PI draaien

Feedbackloops

Portfolio management

Product Backlog management

 

Product/features teams, etc

Rollen

Valuestream

Techniek/devops

competenties

assesment/volwassenheid tools

RESULTATEN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

SPARREN MET GELIJKGEZINDEN

Naast trainingen en masterclasses over specifieke onderwerpen vormt coaching een belangrijk onderdeel van de training. De individuele doelen van de VSL’s vormen de basis voor de coachingsessies, waarin deze doelen en leergebieden verder worden uitgediept.

Tijdens de coachingsessies en masterclasses gaan VSL’s met elkaar in gesprek over hoe bepaalde zaken lopen, wat hun grootste uitdagingen zijn, hoe andere VSL’s met vergelijkbare problemen omgaan, etc.

Juist deze onderlinge communicatie, waarbij Valuestream Leads uit verschillende afdelingen aanwezig zijn, biedt een unieke kans voor het opdoen van nieuwe, waardevolle inzichten omtrent de bedrijfsvoering.

Aan het einde van de training presenteren deelnemers kort hun eigen ervaringen en opgedane kennis.

Mede dankzij deze samenwerking zien Valuestream leads duidelijker het totaalplaatje van de organisatie en haar verbeterpunten. Zo zijn ze in staat om een vollediger en winstgevender plan aan de Business Owners te presenteren.

“Juist de coaching sessies en de masterclasses, meer nog dan de trainingen, waren het moment om de discussie met elkaar aan te gaan over hoe bepaalde zaken lopen. Waar loop je tegenaan, hoe hebben andere PO’s zaken opgepakt, etc. Juist die onderlinge communicatie, waarbij PO’s uit verschillende afdelingen aanwezig waren, was heel nuttig. Zo kregen we ideeën over hoe PO’s bepaalde zaken binnen ons bedrijf kunnen oppakken. We zien dat de PO’s elkaar nu veel meer opzoeken (niet alleen binnen de afdeling maar juist ook buiten de afdeling). Er zijn verschillende koppels gevormd, die met enige regelmaat bij elkaar zitten en elkaar helpen in vraagstukken over hoe zaken aan te pakken. Aan het einde van de PO Journey presenteerden de deelnemers kort hun eigen ervaringen en wat deze reis hen gebracht heeft: Een gereedschapskist met kennis, betere samenwerking tussen de PO’s, betere keuzes kunnen maken en meer inzicht in waar we kunnen verbeteren.”

TenneT

WAT ONS ANDERS MAAKT

De consultants van Trivorto beschikken over jarenlange ervaring met het begeleiden van Agile transformaties – hoe groot en complex ook. Het doorvoeren van veranderingen zit bij ons ook wel ‘in de genen’.

Wij zorgen ervoor dat organisaties relevant blijven door ze wendbaar te maken en bestaande processen te optimaliseren. Daarnaast ondersteunen onze consultants bedrijven bij strategieontwikkeling, portfoliomanagement en transformaties op afdelingsniveau.

Trivorto staat bekend om haar Agile-minded en praktische aanpak, waarbij we aandacht schenken aan de psychologische onderlaag van veranderprocessen.

 

  • Betrokken vanaf advies tot nazorg
  • Optimalisatie van complete waardeketens
  • Focus op cultuur en leiderschap
  • Begeleiding van team tot C-level
  • Compleet programma aan trainingen en workshops
  • Begeleiding in feedback en resultaatsturing

“We hebben Trivorto ingeschakeld om ons te coachen in de verandering die Agile werken met zich meebrengt. Trivorto heeft bij het coachen een zeer praktische aanpak gebruikt en de teams verder geholpen bij het creëren van UserStories en de rol van de Product Owner hierbij. Toen we gingen nadenken over een (vervolg-) opleidingstraject voor onze PO’s, was Trivorto dan ook de logische keuze. Samen met hen zijn we tot een mooi traject gekomen, die niet alleen uit opleiding bestond maar ook uit Coaching en Masterclasses.”

TenneT

IS DE VALUESTREAM LEAD JOURNEY OOK RELEVANT VOOR JOUW ORGANISATIE?