Eens in de drie weken komen we samen voor een Trivorto teamdag, die we het liefst afsluiten met een gezellige borrel. Voor deze speciale editie van onze teamdag was de agenda toegespitst op SAFe 6.0. Sinds de lancering van deze vernieuwde versie in mei, hebben we er zes maanden intensief mee gewerkt. Hoog tijd dus om onze bevindingen te delen en ons te verdiepen in zowel de theoretische als praktische aspecten van SAFe 6.0.  

Een interactieve kennisdeling met experts 

Eén van onze SAFe-trainers, Olivier, had een boeiend dagprogramma samengesteld. Hierin belichtte hij de veranderingen in SAFe 6.0, waardoor we praktische handvatten kregen om ermee aan de slag te gaan. Speciale gast was Maarten Ordelman, een expert op het gebied van klant-, merk- en productstrategie. 

SAFe 6.0 (1)

Focus op business agility en flow 

Wat opvalt aan SAFe 6.0 is de nadruk op ‘business agility’ en ‘flow’. Het framework heeft daarmee een grote stap gezet naar een organisatiebrede aanpak die wendbaarheid bevordert. 

  • Business agility: Dit concept heeft als doel om organisaties en hun waardeontwikkelingsstromen effectiever, robuuster en meer divers te maken. 
  • Flow: Dit richt zich op het efficiënter en effectiever uitvoeren van ontwikkelstromen, met minder vertraging en hoger eigenaarschap. 

Business agility en flow in de praktijk 

Onze praktijkervaring bevestigt dat het accent op ‘business agility’ en ‘flow’ aanzienlijke verbeteringen oplevert. We zien een effectievere aanpak in waardeontwikkeling en een soepeler doorstroming in projecten, wat resulteert in een afname van ‘cost of delay’. 

Het belang van ‘cost of delay’ 

Een onderbelicht aspect in veel organisaties is ‘cost of delay’ (CoD), oftewel de kosten die ontstaan als projecten vertraging oplopen. Het negeren van deze kosten kan leiden tot gemiste inkomsten en ontevreden klanten en medewerkers. 

Cost of delay: praktische overwegingen 

In onze aanpak nemen we ‘cost of delay’ altijd mee in het stellen van prioriteiten en doelen. Door hier actief op te sturen, minimaliseren we risico’s en optimaliseren we de return on investment. 

Wat de beste leiderschapstrainingen je leren over kwetsbaarheid

Intrigerende veranderingen en observaties 

Productmanagement zonder specifieke functietitel 

Opmerkelijk genoeg ontbreekt in SAFe 6.0 een aparte functietitel voor productmanagement. Wij interpreteren dit zo dat de verwachting is dat product owners voldoende kennis en visie hebben om de waarde van hun producten gezamenlijk te maximaliseren. 

De Single Source of Truth in productmanagement 

Onze ervaring leert dat een gezamenlijke aanpak onder product owners bijdraagt aan een sterker productbeleid. Hierbij fungeert één van de product owners vaak als de Single Source of Truth, wat bijdraagt aan een coherent beleid. 

De rol van de Release Train Engineer 

Een andere opvallende constatering is dat de Release Train Engineer (RTE) wel als een afzonderlijke functie wordt beschouwd. Dit roept de vraag op of scrum masters gezamenlijk deze rol zouden kunnen vervullen. 

Scrum masters als gezamenlijke Single Source of Truth? 

In onze ervaring kan deze rol gespreid worden over meerdere scrum masters. Dit vergt wel een sterke coördinatie en afstemming tussen de scrum masters om als één gezicht naar buiten te treden. 

De menselijke factor: team- en persoonlijke ontwikkeling 

We merken dat er in het framework te weinig aandacht is voor de ontwikkeling binnen teams. Dit is met name relevant als het gaat om strategische personeelsplanning, een aspect dat wij altijd meenemen in onze advisering. 

Strategische personeelsplanning en de cost of delay 

In onze advisering belichten we altijd de relatie tussen strategische personeelsplanning en ‘cost of delay’. Zonder een passende strategie voor personeelsinzet kunnen teams hun potentieel niet volledig benutten, wat uiteindelijk tot hogere kosten leidt. 

Conclusie 

We zijn overwegend positief over de wijzigingen in SAFe 6.0, met name de focus op ‘business agility’ en ‘flow’. Toch zijn er ook punten die verdere verkenning vereisen, zoals de functietitels en de menselijke factor. Hierin ligt een mooie uitdaging voor het komende halfjaar. Als je geïnteresseerd bent in het toepassen van het vernieuwde SAFe-framework, dan zijn wij jouw ideale partner. 

We zijn benieuwd naar jouw mening, met name over de rol van Release Train Engineering. Moet dit één persoon zijn of kunnen de scrum masters deze rol gezamenlijk vervullen?