In de marketing, de zorg, het onderwijs en de politie wordt gamification al lang gebruikt om gedragsverandering te realiseren en werknemers intrinsiek te motiveren

In dit artikel leggen we je uit hoe je gamification inzet om positieve gedragsverandering te stimuleren in jouw organisatie.

Gamification voor gedragsverandering voorbeeld + tips<br />

Wat betekent gamification?

Gamification houdt in dat je een spel of spelelementen gebruikt om mensen nieuwe dingen te leren, doelen te bereiken of hun betrokkenheid te vergroten.

Het kan een effectieve manier zijn om positieve gedragsverandering op het werk te stimuleren door taken boeiender en leuker te maken. Dit kan leiden tot meer motivatie, productiviteit en werknemerstevredenheid.

Verschil gamification en serious games

Met gamification wil je mensen motiveren om taken uit te voeren, nieuwe vaardigheden te leren of gedrag te veranderen. 

Serious games zie je vooral in het leger en de zorg. Ze worden gebruikt voor educatieve of therapeutische doeleinden en simuleren echte situaties. De speler moet bijvoorbeeld zijn vaardigheden gebruiken om iemands leven te redden.

Voorbeeld van gamification

Een voorbeeld van gamification is een fitness-app die leden motiveert om regelmatig te sporten door punten en badges toe te kennen voor het behalen van doelstellingen.

Gamification voor gedragsverandering voorbeeld tips

Hoe kan gamification worden gebruikt om positieve gedragsverandering op het werk te stimuleren?

1. Doelen stellen

Een van de dingen die in de zorg bijvoorbeeld een uitdaging is, is het inroosteren van personeel. Wanneer personeel dan ook nog eens continu ruilt van shifts, komt er extra druk op de administratie te liggen. 

Om het ruilen te verminderen, kun je er een spel van maken en medewerkers een doel geven. Hoe minder je ruilt, hoe hoger je scoort.

Het stellen van duidelijke doelen en het belonen ervan, maakt werknemers bewust van hun acties en motiveert ze om hun gedrag te veranderen. 

2. Wedstrijdelementen gebruiken

Gezonde competitie kan een grote motivator zijn voor mensen. Door wedstrijden of uitdagingen op te zetten, kunnen werknemers het tegen elkaar opnemen en beloningen verdienen voor hun prestaties.

3. Mensen belonen

Regelmatige feedback en erkenning geven mensen een gevoel van voldoening en stimuleren daarmee positieve gedragsverandering

Je ziet dit ook bij e-learning, e-cursussen, training software en communicatie software. Denk aan apps om een nieuwe taal te leren waarbij mensen badges verdienen als ze naar het volgende ‘level’ gaan.

Wat is jouw ervaring met gamification? Heb je het zelf al eens toegepast of het je eraan deelgenomen? We horen graag jouw mening!