Elke organisatie heeft, afhankelijk van de behoeften, zijn eigen voorkeur voor een verandermanagement model. In dit artikel duiken we in het verandermodel van Kotter, een van de meest bekende en gebruikte modellen voor change management.

Lees ook: Een succesvol model voor zelfsturende teams

Wat is het verandermanagement model van Kotter?

Het ‘Kotter Change Model’ bestaat uit acht stappen. In de eerste vier ligt de nadruk op het creëren van een stevige basis voor de verandering.

1. Benadrukken van de noodzaak tot verandering. Waarom moet er iets veranderen? Volgens Kotter moet je minstens 75% van het management overtuigen om een transitie succesvol te kunnen maken. Daar is tijd voor nodig.

2. Samenstellen van een leidende coalitie. Wie zijn de ‘influencers’ in de organisatie? Waar luisteren medewerkers naar en wie volgen ze? Deze mensen moet je voorop stellen in de transitie. De coalitie hoeft daarbij niet hiërarchisch te zijn, maar bestaat idealiter uit mensen die openstaan voor experimenten, veel contacten hebben met verschillende teams en afdelingen, en die anderen enthousiast kunnen krijgen.

3. Ontwikkelen van een visie en strategie. Wat wordt de inspirerende visie die de richting en het doel van de verandering weerspiegelt? En is de visie ook tastbaar: snapt iedereen waarom en wat ze gaan veranderen?

4. Communiceren van de strategie. Nu is het tijd om de verandervisie te communiceren, in gesprek te gaan met de medewerkers en een gevoel van veiligheid te creëren. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn.

De laatste vier stappen zijn meer gericht op het implementeren en verankeren van de verandering.

5. Mobiliseren van medewerkers. Hoe kun je belemmeringen wegnemen? Welke zorgen heersen er onder de medewerkers en hoe kun je die verminderen door workshops, training of coachingsgesprekken?

6. Het vieren van successen en ‘quick wins’. Wat zijn successen op korte termijn die je kunt vieren met het team of de gehele organisatie? Dit werkt motiverend en is belangrijk voor de teamspirit.

7. Doorzetten. Er komen altijd tegenslagen, maar nu is het van belang om de tegenslagen te incasseren en de verandering door te zetten. Blijf in gesprek met de medewerkers en kijk waar je dingen kunt aanpassen. 

8. Verankeren. Evalueer en meet of de veranderingen ook daadwerkelijk worden toegepast.

Modellen voor verandermanagement vergelijking van de big 5<br />

Wat maakt het verandermodel van Kotter zo populair?

Elk verandermanagement model heeft zijn eigen voordelen en nadelen. Ook die van Kotter. Wat het zo populair maakt is onder andere het simpele proces dat stap voor stap is te volgen

Ook het feit dat de medewerkers tijdens een transformatie centraal staan, maakt het model van Kotter een populair en effectief verandermodel. Bij elke transitie zijn er wel zorgen, twijfels of angsten bij medewerkers. Om een verandering succesvol door te voeren, moet je die zo goed mogelijk wegnemen.

Hoe ga je om met zorgen van medewerkers bij transities?

Angst is een natuurlijke reactie bij verandering. Mensen zijn gehecht aan hun routines. Ze kunnen bang zijn voor:

 • Verlies van hun baan
 • Verandering van functie
  • Het leren van nieuwe skills en niet weten of ze het kunnen of leuk vinden
  • Minder aanzien
  • Verlies van leaseauto
 • Bestaande afdeling wordt misschien opgeheven
  • Nieuwe collega’s
  • Nieuwe leidinggevende
 • Het ‘onbekende’ in het algemeen

Wees transparant

Wat je in elk geval moet doen, is er transparant over zijn. Benoem wat er allemaal zou kunnen veranderen. En geef aan hoe de hulp eruitziet tijdens de verandering. 

Ook bij een verandering waar niemand hoeft te vrezen voor zijn baan, is het van belang om duidelijk aan te geven dat niemand zijn baan gaat verliezen

Benoem het hogere doel

Wat wij zo veel als mogelijk benoemen, is het hogere doel van de verandering. We veranderen omdat niets doen een slechter scenario. De verandering vindt sowieso plaats, ook al brengt de verandering veel onzekerheid met zich mee.

Kotter’s verandermanagement model best practices<br />

Samen op zoek naar het juiste verandermanagement model

Ontdek welk model het beste aansluit bij de behoeften van jouw teams en bedrijfscultuur. 

Neem contact met ons op. voor meer informatie over onze trainingen en consultancydiensten, inclusief praktische begeleiding gebaseerd op het Kotter Change Model.