Tijdens een Leading SAFe training die we deze week mochten geven, hadden we een interessante discussie over de WSJF ‘formule’. Wat als je het gevoel hebt dat de formule uit het SAFe framework geen recht doet aan de situatie van jouw organisatie?

WSJF (Weighted Shortest Job First) is een manier om relatief grote initiatieven binnen een organisatie te prioriteren. Het gaat uit van de theorie ‘Cost of Delay’. Dat komt kort gezegd erop neer dat je op basis van de geschatte waarde van het initiatief en de geschatte doorlooptijd, kunt bepalen – per initiatief – hoeveel je elke dag misloopt nu je dit initiatief nog niet hebt afgerond. Anders gezegd, “wat zou het kosten als we een initiatief een maand zouden uitstellen?” Met deze inzichten kun je een prioritering aanbrengen.

In de WSJF formule uit SAFe schatten we de volgende onderdelen relatief ten opzichte van elkaar in:

  • User Business Value (BV): Dit kan o.a. zijn, omzet verhogen, kosten verlagen, voorkeuren van de eindgebruiker.
  • Time Criticality (TC): De mate van invloed die tijd heeft op de waarde. Vaak bepaald door ritmes in de markt of andere deadlines uit de markt. Denk bijvoorbeeld aan de kerstperiode.
  • Risk reduction en/of opportunity enablement (RR|OE): Risico mitigerende maatregelen en / of initiatieven die niet direct waarde opleveren, maar wel kansen creëren. Bijv. een webshop aanpassen dat deze meerdere talen ondersteund. Levert niet direct waarde op, maar geeft de kans om zaken te doen in andere landen.
  • Duration: De geschatte doorlooptijd van het initiatief.
    Binnen SAFe drukken we het gewicht van elk WSJF onderdeel uit in een getal. Dit is een relatieve score. Met deze gewichten kun je de WSJF score uitrekenen:
    (BV + TC + RR|OE) / Duration.

Bij WSJF wegen de onderdelen BV, TC en RR|OE ten opzichte van elkaar even zwaar. Maar wat als voor jouw organisatie Risk reduction zwaarder weegt dan Business Value. Of je hebt te maken met veel marktinvloeden die je zwaarder zou willen laten wegen?

Kun je dan bijvoorbeeld vermenigvuldigen met TC in plaats van optellen? Mag je RR|OE maal twee doen in de WSJF formule?

Het aanpassen van de WSJF formule kan gevaarlijk zijn, je kunt op iets uitkomen dat comfortabel aanvoelt voor een organisatie, maar niet helpt om de juiste prioriteiten te stellen. We hebben bij verschillende organisaties mogen helpen bij het toepassen van de WSJF methode. En we hebben voorgesteld om deze formule aan te passen, om meer aan te sluiten bij de situatie van een organisatie. Belangrijk is dat de formule recht blijft doen aan de theorie Cost of Delay en dat er consensus is binnen de organisatie over dit prioriteringsraamwerk dat wordt gebruikt.

We zijn erg benieuwd of er meer organisaties zijn die de WSJF methode gebruiken en deze hebben aangepast. Welke aanpassingen zijn er gemaakt? Wat was de overweging bij een aanpassing?