Samen met je collega’s werk je elke dag hard om met elkaar het beste resultaat neer te zetten. Deze mindset is heel belangrijk voor het succes van de organisatie waar je voor werkt.

Maar is hard werken wel wat er nodig is of is er iets anders nodig? Hoe weet je nu dat wat je oplevert het beste is voor de organisatie en een belangrijke bijdrage levert aan het gezamenlijke doel? Veel mensen vinden het lastig om antwoord te geven op de deze vraag.

En hoe zit het met jou?

Het is belangrijk om antwoord te kunnen geven op deze vraag omdat jij schaars bent en je steeds schaarser wordt. Jouw kwaliteiten kunnen maar één keer worden ingezet en dan wil de organisatie natuurlijk dat jij de meeste waarde levert.

Andersom veronderstelt het ook dat als je twijfelt of je aan het meest waardevolle werkt, je zou moeten stoppen met het initiatief waar je nu aan werkt. Zou dat mogelijk zijn in jouw werkomgeving?

Resultaat gestuurd werken

Organisaties die Agile werken willen dat iedereen zoveel mogelijk werkt aan het realiseren van de strategie, de missie. Het project waar je aan werkt of bijdraagt moet dus te relateren zijn aan die strategie. Maar hoe weet je dat?

Een organisatie die Agile werkt wordt zoveel mogelijk georganiseerd in onderdelen en multidisciplinaire teams. Ieder team heeft doelen die gekoppeld zijn aan de organisatiestrategie. Elk kwartaal worden de doelen gepland tijdens een Program Increment (PI) Planning, oftewel de kwartaal planning.

Wat is een PI planning?

Je kunt een PI planning zien als een “spiegel” van de organisatie. Het is een tweedaags event waar samen met alle betrokken medewerkers van een team een betrouwbaar plan wordt gemaakt. Bij de start van de planningsdagen worden de doelen voor het aankomende kwartaal verteld. Om deze doelen te realiseren, wordt er een plan gemaakt met alle medewerkers die betrokken zijn. Want zij weten wat er nodig is, welke risico’s er zijn en wat eventueel niet kan worden gedaan.

In twee dagen krijg je de strategie van de organisatie te horen, de doelen van de verschillende organisatieonderdelen en er wordt met elkaar een betrouwbaar plan gemaakt. Over transparantie gesproken! Deze twee dagen heb je de mogelijkheid om alle vragen te stellen over de doelen en het plan en dus ook over de initiatieven waar eventueel mee gestopt kan worden. En het stopt niet na deze twee dagen. Van elk team wordt het plan dagelijkse gevolgd en eventueel met elkaar bijgesteld. Deze informatie is toegankelijk voor iedereen.

Waar het verhaal mee begon is of je weet of jouw harde werk echt bijdraagt aan het gezamenlijk doel van de organisatie. Het antwoord op deze vraag kun je vinden in de PI Planning!

Want tijdens de PI Planning zie je:

  • Organisatieonderdelen die hun strategie en ambitie communiceren
  • Product Owners en teams die samen een plan maken
  • Teams die doelen en risico’s communiceren
  • Collega’s die samen de betrouwbaarheid van het plan beoordelen.

De eerste stap naar transparantie en inzicht krijgen in jóuw aandeel in de strategie van de organisatie start daar!