Scaled Agile Framework Meetup groep voorbij de 250 leden

Trivorto organiseert de Meetup groep rond het Scaled Agile Framework (SAFe) in Nederland. Leden van de groep zijn vertegenwoordigers van organisaties die met SAFe werken, die interesse hebben in SAFe, en agile coaches. Regelmatig komen de leden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over diverse onderwerpen op het gebied van agile scaling.

Wij zijn er trots op dat de Meetup groep inmiddels het ledenaantal van 250 gepasseerd is. Het is mooi om te zien dat het onderwerp zo leeft en dat mensen zo bereid zijn elkaar te helpen met tips en ervaringen. De sessies worden goed bezocht en de interactieve manier van kennis uitwisselen wordt zeer gewaardeerd.

We zien het als een belangrijke rol voor ons om die kennisoverdracht te faciliteren om zo bij te dragen aan het op een hoger niveau tillen van grootschalige agile transformaties. Wil je hier ook aan bijdragen? Wordt dan lid van de Meetup groep en bezoek een van onze bijeenkomsten: https://www.meetup.com/nl-NL/Netherlands-Scaled-Agile-Framework-SAFe-Meetup/